A hi hlanganisa mundzuku hi siku

TEKELA SWITSUNDZUXO LESWI ENHLOKWENI, U SWI LANDZELELA, KUTANI U HANYA.

Anakanyisisa, u pfula mahlo, u xiyisisa ni ku lavisisa hi vukheta nchumu wihi kumbe wihi lowu tirhisiwaka hi vanhu votala. U nga tinghenisi ekhombyeni. Hambi eka wansati, wanuna ni ka mathawula kumbe swilo leswi tirhisiwaka hi vanhu votala. Tihlawulekisi, u titengisa ni ku tisirheleta, leswaku u hanya nkarhi wo leha emisaveni leyi naswona u ri na rihanyu lerinene emirini ni le moyeni wa wena.

a) Wu tirhisi kambe u rhange hi ku ti sirheleta leswaku u nga tikume u damarheriwile hi swilo swa madambi ya lava u va tlhandlamaka eku tirhiseni ka minchumu yoleyo.

b) Leswi swi fana kahlekahle na loko u ka mati ya nkova hambi edanwini, mati lawa ya rhangeke hi ku khideriwa hi swifuwo, vanhu, leswi feleke kona kwalaho xivandleni xolexo hambi swikokovi leswi hanyaka endzeni ka tindhawu toleto u bohekaka ku mavandzeka ni ku machela hinkwaswo leswi fanelaka hi ku landza swi leriso ni switsundzuxo swa ntokoto wa vutivi hi va ndzhawulo ya rihanyo.
c) Leswi nakambe swi katsa mali leyi ku endliwaka vucincanisi ha yona eka siku na siku. Mali yi nghena la yi huma, yi nghena yi tshama eka tindhawu leti tiviwaka hi vanhu vatinxakanxaka, va mapfumelo yo hambana hambana ni ku landza mindzhavuko ya vona.
d) Leswi swi tlhela swi hi fikisa eka timovha, tinsimbi ta switepisi, ni switirhisiwa swa lomu tindhawini ta byetlelo hambi leswi ti nga faneki hi ku landza mpimo wa ku landzelerisa nkoka wa vuhlayiseki, switulu ni hinkwaswo leswi tirhisiwaka hi vanhu votala, va matwisiselo yo hambanahambana.

– Chava ku wela ekhombeni, hikuva loko u nghena eswibedlele swa vanhu va mavabyi lama nga na khombo u boheka ku landzelela maendlelo hinkwawo ya vusirheleri, ku tirhisa swimandlamandla ni swisiva milomo ni tinhompfu hi ku landza timfanelo ta vusirheleri.
– Maxangu ni minhlupheko yotala yi sukela eka ku va vanhu va tinghenisa eka swilo va nga rhangangi hi ku lavisisa ni ku tisirheleta.
– Endla hi matimba ya wena hinkwawo, ku vona leswaku wa landzelela swikoweto hi kwaswo swa vutomi, u nga pfumeri ku va Thomas makholwa hi ku vona. Xitsundzuxo i rivoningo ni dyondzo i ku vonakala. Yingisela ku byeriwa, u amukela ku layiwa, u ta tlhariha mundzuku!

By Bishop M E Malungani email: info@mlungisi.co.za

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *